Nazorg

Hulp bij afwikkelen van de nalatenschap

De dienstverlening van Ellen Stutje Uitvaartzorg reikt verder dan alleen de uitvaart. Ik weet uit ervaring hoeveel er op u afkomt in de periode na een overlijden en dat hiervoor soms onnodig kosten worden gemaakt. Ik werk samen met het NabestaandenLoket, om u hierin praktisch en informatief te ondersteunen.

U krijgt een account waarin u een overzicht krijgt van alle acties die er na een overlijden genomen dienen te worden. Op basis van de situatie van degene die is overleden en uw situatie als nabestaande wordt de online checklist automatisch aangepast. Zo ziet u alleen wat voor u relevant is.

In de door u te nemen acties wordt u voorzien van uitgebreide informatie die u naar eigen behoefte kunt raadplegen. Daarnaast worden er ook veel zaken automatisch voor u geregeld, zoals het opzeggen of op een andere naam zetten van abonnementen, lidmaatschappen, contracten en accounts.

De voordelen